Posts Tagged ‘Slapshock’

Osang greets Pinoy Radio Online – AGENT ORANGE Slapshock :)Osang greets Pinoy Radio Online - AGENT ORANGE Slapshock :)

Thanks to Osang … Winner ka pa rin sa amin at sa mga Puso ng mga OFW .. Keep rockin’! www.pinoyradioonline.com.
Video Rating: 4 / 5
FM Dallas