Retusz w programie Adobe Photoshop CS5 – Kuba Doma?ski

Retusz w programie Adobe Photoshop CS5 - Kuba Doma?ski

https://www.facebook.com/domanskiart – Zapraszam na moj? stron?! W tym poradniku poka?e Wam jak pozby? si? niedoskona?o?ci skóry, wyg?adzi? twarz, usun?? zb?…

Video tutorial on how to change the color of rims of a vehicle in Adobe Photoshop. This was done on Adobe Photoshop version CS5 on a Mac, but this also works…
Video Rating: 4 / 5

13 Responses to “Retusz w programie Adobe Photoshop CS5 – Kuba Doma?ski”

 1. adamowski10 says:

  ?wietny poradnik dla pocz?tkuj?cych! 🙂
  Z uwag:
  – 7:18 – “?e pracujemy na obrazku, a nie na warstwie”, raczej powinno by?
  zamiast “warstwie” to “masce” 🙂 dodaj adnotacj? 😀
  – Mog?e? bardziej popracowa? nad rami?czkami. Wiem, ?e nie ruszy?e? lewego
  przez oszcz?dno?? czasu w materiale, ale to prawe mog?e? doko?czy?, nie
  pokaza?e? najtrudniejszego dla osób pocz?tkuj?cych – jak je usun?? gdy
  zas?aniane jest cz??ciowo przez nieregularny obiekt o du?ej ilo?ci kolorów.
  W tym przypadku w?osy. ?miesznie ono wygl?da tam uci?te ;D
  – Wi?cej ?ycia w g?osie! 😀 Wiem, ?e chcia?e? mocno profesjonalnie i tak
  jest! Ale masz strasznie monotonn? barw? g?osu co sprawia, ?e ucho si? do
  niego przyzwyczaja bardziej. Przez to do s?uchacza mniej dociera z tego co
  mówisz 🙂 Sam si? z?apa?em na tym, ?e zla?o mi si? to co mówisz z muzyk? w
  tle i si? musia?em kawa?ek cofn??, bo nie wiedzia?em co powiedzia?e? :p
  Ogó?em ?wietny poradnik, na pewno wiele osób si? z niego sporo nauczy 😉 O
  umiej?tno?ciach graficznych nie b?d? mówi?, oboje wiemy, ?e s? bardzo
  wysokie 😉 Sam materia? jest na bardzo wysokim poziomie, ogl?da si? i
  s?ucha bardzo przyjemnie a te 15 minut to nie s? katorgi dla chc?cych
  czego? si? nauczy? 🙂 Tak trzymaj i czekam na kolejny poradnik ^_^?

 2. Gothicmoon13 says:

  Super poradnik. Jestem pocz?tkuj?ca i samouk. Na pewno wykorzystam patenty
  podane przez Ciebie. Pozdrawiam i wi?cej poradników prosz? :)?

 3. Dorian Ku?niewski says:

  ?wietne, wi?cej takich poradników! :)?

 4. Marcin Pyrka says:

  Szkoda, ?e uczysz ludzi tak wielu z?ych nawyków i nie zmuszasz ich do
  zwracania uwagi na szczegó?y. Zniszczenie faktury skóry jest wr?cz
  karygodne…?

 5. Michalina K?pys says:

  Wiedza podana w prosty sposób. Nieskomplikowane metody pracy. Fajny przekaz
  bez j?kania i poprawiania si?. Bardzo fajny poradnik 🙂 ?

 6. 323ReTrO says:

  Thanks for this awesome tutorial, sir!!!?

 7. kingylaa says:

  thank you very much!?

 8. Lewis Riley says:

  amazing thanks bro?

 9. Jack Martin says:

  brilliant tutorial! 🙂 Thanks

 10. 4Diyers says:

  Thank you everyone for the compliments and support!!! Don’t forget to like
  my video and subscribe to my channel. Also please follow me? over on
  Facebook, Google+, Twitter, and Pinterest.

 11. Dimitris Christopoulos says:

  Please can you tell me how do you delete the car after you have mark around
  the wheel ?

 12. 4Diyers says:

  You could do that, but I find the lasso may sometimes have a mind of it’s
  own if you don’t setup the feather correctly which makes the selection a
  lot harder than it should be. It’s also good to have everything on it’s own
  layer, so you can play around with the colors and not accidentally deselect
  the area. You can even try other colors as well if you wish and it makes it
  much easier to change in the future.

 13. Trigger HappyTV says:

  wow nice job, hadn’t thought of doing it that way, will have a go tomorrow
  🙂

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <blockquote cite=""> <code> <em> <strong>