ÇT Adobe Photoshop CS4 E?itimi

ÇT Adobe Photoshop CS4 E?itimi

Adobe Photoshop CS4 E?itimi Çal??ma Alan? •Çal??ma Alan? Temelleri •Menüler •Yeni Doküman Olu?turmak •Doküman Kay?t Etmek •Kay?tl? Doküman? Açmak •Birden Faz…
Video Rating: 4 / 5

2 Responses to “ÇT Adobe Photoshop CS4 E?itimi”

  1. abidin y?lmaz says:

    abi bölüler halinde yapsan daha iyi olmazm?yd? böyle istedi?imiz konuyu
    ara?t?ram?yoruz birazda s?k?yor… 😀 olsun yinede te?ekkürler…

  2. HayLazz Chocuq says:

    bunu k?m ?zler amk dGH:F:HFG: 1saat45 dk SA:GF:H:G

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <blockquote cite=""> <code> <em> <strong>